undefined

ROLD SKOV REFUGIUM på Sostrup Slot og Kloster

Tilmelding:
Vedlagte blanket udfyldes og sendes inden den 16. februar 2018 til:
Hans Jacob Hansen, Julius Posselts Vej 12, 2.tv. 9400 Nørresundby
Tilmelding kan også ske på mail: hajaha9400@gmail.com
For yderligere oplysninger: Ring på tlf. 22 33 08 97.

Betaling:
Indbetaling kan ske ved brug af medfølgende girokort eller ved overførsel
til refugiets pengeinstitut. Reg.nr.: 9061. Kontonr.: 1930005238.

Priser:
Prisen for ophold og alle måltider til og med frokost fredag:
Enkeltværelse på Klosteret 5.610,- kr.
Dobbeltværelse på Klosteret pr. person 5.210,- kr.
Enkeltværelse i Avlsgården* 5.210,- kr.
Dobbeltværelse i Avlsgården* pr. person 4.810,- kr.
* To værelser er fælles om bad og toilet

Eventuel framelding skal ske senest 14 dage før refugieugens begyndelse.
Ved rettidig framelding refunderes deltagerbetaling minus kr. 1.000.
ROLD SKOV REFUGIUM er en folkekirkelig, selvejende institution med
tidligere hjemsted i Rold Skov, støttet af Folkeuniversitetet samt Viborg og
Aalborg stifter. Bestyrelse: Jørgen Gjedsted, Støvring, Arndt Jessen Hansen,
Mariager, Hans Jacob Hansen, Nørresundby, Claus Helsbøl, Rødekro, Birgit S.
Jacobsen, Hobro, Karen Bjerre Madsen, Holstebro og Jørgen Pontoppidan,
Hvornum.

Refugiets hjemmeside: www.roldskovrefugium.dk

Dato
Mandag 5. Marts
Til
Fredag. 9. Marts

Lokale
Sostrup Slot og kloster

Pris
Se længere nede

Tilmeldings blanket
Klik Her

Fat mod! - ord om håb og kærlighed

Mandag den 5. marts
Ankomst fra kl. 14. Henvendelse i receptionen i hovedbygningen, hvor værelse anvises.
Fra kl. 15 er der kaffe i foredragssalen i Kampestenslængen.

Kl. 15.00:
Professor emeritus Viggo Mortensen, Ærø:
Det folkelige håb.
Er der et håb for udkanten? Hvad skal der til, for at udkanten kan blive mulighedernes land?

Kl. 19.30:
Cand.theol. og exam.art. i litteratur Doris Ottesen, Ærø:
H. C. Andersen og Charles Dickens. Et venskab på godt og ondt.

Tirsdag den 6. marts
Kl. 10.00:
Cand.mag., ph.d. Bjørn Raabjerg, Odense:
K.E. Løgstrup - Medmennesket sætter os fri.

Kl. 15.00:
Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus:
Vær mig nær.
Om forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen og hans unge år.

Kl. 19.30:
Gudstjeneste i Klosterkirken v/ pastor emeritus Hans Jacob Hansen, Nørresundby

Der er morgensamling i Klosterkirken hver morgen kl. 9.15
ved Hans Jacob Hansen
Refugieugen ledes af pastor emeritus Claus Helsbøl, Rødekro

Onsdag den 7. marts
Kl. 10.00:
Journalist og forfatter Poul Smidt, København:
Den glemte statsminister.
Om Viggo Kampmanns liv og virke for velfærdssamfundets opbygning og
især for de svageste.

Kl. 15.00:
Sognepræst og anmelder ved Jyllands-Posten Henriette Bacher Lind,
Kolding:
Ord, håb og kærlighed.
Et litterært-eksistentielt foredrag om Jón Kalman Stefánssons
forfatterskab.

Kl. 19.30:
Sangaften med Marianne Kjær Nielsen, Enø, Karrebæksminde

Torsdag den 8. marts
Kl. 10.00:
Direktør for Det kongelige Teater Morten Hesseldahl, København:
Frisk mod!
Danmark er den historie, vi ser os selv i!

Kl. 15.00:
Fhv. chefredaktør for Der Nordslesviger, Sigfred Matlok, Aabenraa:
Udfordringer og risici i Europa

Kl. 19.30:
Hans Jacob Hansen, Nørresundby:
Humor som forsvarsmiddel

Fredag den 9. marts
Kl. 10.00:
Forfatter Sten Kaalø, Bovlund:
Fra kartoffelskræller til salmedigter

Mere om kurset

Du bliver introduceret til Zhan Zhuang Chi Kung og Tai Chi øvelser, og hvis du allerede kender øvelserne, så får du dem genopfrisket. På kurset vil du lære basal Chi Kung og Ba Duan Jin øvelser, som du kan bruge med det samme og øve for dig selv eller sammen med andre efter kurset.

Workshoppen vil give dig redskaber til at skabe fysisk og mental balance og integration af krop og sind.
Alle aldre kan lave Chi Kung, og der kræves ikke nogen speciel påklædning eller fodtøj, men det vil være en fordel at have løst siddende tøj på og fodtøj med flad sål. Det er en god idé at have lidt frugt med.

ghj

Om Lars og Jørgen Larsen

Det er Chi Kung instruktørerne Lars og Jørgen Larsen fra Helseklinikken i Gjerrild, der står for undervisningen.
De har undervist i Tai Chi og Chi Kung siden sidst i 1980´erne.

Lars & Jørgen Larsen's website

undefined

Vil du holde et arrangement på Sostrup?

Ved at benytte denne hjemmesiden, accepterer du, at vi bruger cookies. Læs mere

Luk